Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Starobrněnská 7 – oprava uliční fasády a vstupní chodby
Odesílatel Adéla Palovská
Organizace odesílatele QCM, s.r.o. [IČO: 26262525]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.11.2023 21:16:49
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 7

Zadavatel uveřejňuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 7, zároveň dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 7.pdf (183.93 KB)
- Příloha č. 2 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – OPRAVA 15. 11. 2023.xlsx (299.57 KB)