Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Vypracování prováděcí projektové dokumentace na opravu ZTI v domech Václavská 7, Kounicova 1, Dvořákova 3, Kounicova 43, Moravské nám. 14 a, b
Odesílatel Eva Jachymiáková
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.11.2023 17:51:28
Předmět Max. možná cena pro podání cenové nabídky

Vážení uchazeči,

v rámci této veřejné zakázky byl vznesen následující dotaz:

Dotaz k veřejné zakázce "Vypracování prováděcí projektové dokumentace na opravu ZTI v domech Václavská 7, Kounicova 1, Dvořákova 3, Kounicova 43, Moravské nám. 14 a, b"

Dotaz:
„Ve výzvě k podání cenové nabídky je uvedeno "Zadavatel upozorňuje: Z důvodu omezených finančních prostředků pro tuto zakázku je na profilu zadavatele E-ZAK omezena max. možná cena pro podání cenové částkou 2 000 000 Kč". Jedná se o cenu bez, nebo s DPH?!

Odpověď:
Zadavatel upravuje max. možnou cenu pro podání cenovou částkou 2 400 000 Kč vč. DPH. Tato hranice je zadána i jako nepřekročitelné maximum na profilu zadavatele E-ZAK.


V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte.

Mgr. Eva Jachymiáková
tel.: 542 526 287
e-mail: eva.jachymiakova@brno-stred.cz


Přílohy
- D_1.docx (11.95 KB)