Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nádražní 4 – projektová dokumentace a následná inženýrská činnost
Odesílatel Petr Pacal
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.05.2016 16:50:16
Předmět Výzva k podání cenové nabídky Nádražní 4

Vážení,

touto cestou Vás vyzýváme k podání cenové nabídky.
V příloze přikládáme "Výzvu", která je současně uveřejněna na profilu zadavatele:
https://zakazky.stred.brno.cz/contract_display_815.html
Na profilu zadavatele jsou také volně ke stažení všechny přílohy, které jsou zapotřebí pro zpracování a podání cenové nabídky.
S pozdravem


Přílohy
- Nadrazni_4_vyzva.pdf (645.01 KB)