Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nádražní 4 - oprava elektroinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2012 16.07.2012 17:00
Pekařská 82 - výměna oken v celém domě a oprava uliční a dvorní fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2012 16.07.2012 17:00
ÚDRŽBA ČISTOTY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED - LOKALITA HISTORICKÉ JÁDRO, V OBDOBÍ 27.07.2012-10.08.2012
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2012 02.07.2012 10:00
Cejl 28 - oprava uliční fasády včetně průjezdu
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2012 09.07.2012 17:00
Pasportizace půdních prostor - 17. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2012 09.07.2012 17:00
Květinářská 2 - projektová dokumentace na rekonstrukci domovní kotelny
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2012 20.07.2012 14:00
ÚDRŽBA ČISTOTY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED - LOKALITA HISTORICKÉ JÁDRO, V OBDOBÍ 12.07.2012-26.07.2012
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2012 25.06.2012 10:00
ÚDRŽBA ČISTOTY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED - LOKALITA HISTORICKÉ JÁDRO, V OBDOBÍ 27.06.2012-11.07.2012
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2012 18.06.2012 10:00
Aktualizace hlášenek volných bytů - zpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2012 11.06.2012 17:00
Úvoz 88 - oprava havarijního stavu kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2012 15.06.2012 14:00
Křídlovická 55 - oprava plynoistalace dle revizní zprávy
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2012 14.06.2012 14:00
Stará 24, Brno, byt č. 6 - oprava bytové náhrady
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2012 14.06.2012 14:00
Dovybavení dětského hřiště v lokalitě - vnitroblok Trýbova
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2012 04.06.2012 10:00
Nákup serveru
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2012 22.05.2012 12:00
Dominikánská 2, Brno - přechod z páry na horkovod
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2012 22.05.2012 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016