Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p.o. – oprava hřiště
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.05.2024 04.06.2024 12:00
Vybudování dřevěné terasy na ulici Bašty, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2024 23.05.2024 12:00
Zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci zakázky: „Výměna (dodávka a montáž) bytových vodoměrů a RTN pro MČ Brno-střed"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2024 20.05.2024 12:00
Výměna hlavního domovního vedení a elektroinstalace společných prostor bytového domu Husova 9, Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.05.2024 24.05.2024 09:00
Vánoce 2024 - "Vratný systém"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.04.2024 10.05.2024 12:00
ŠJ Brno, Nádvorní 1, p.o. – dodávka a montáž zdvihacího stolu
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2024 10.05.2024 11:00
Konečného nám. 1 – vyhotovení projektové dokumentace na opravu bytu č. 9
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2024 10.05.2024 09:00
Jánská 7 – vyhotovení PD na opravu bytu č. 26
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2024 09.05.2024 09:00
Orlí 26 – vyhotovení PD na opravu bytu č. 18 včetně nutných konstrukčních úprav krovu
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2024 09.05.2024 09:00
MŠ Brno, Pšeník 18, p.o. – výměna oken a zateplení objektu II. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.04.2024 02.05.2024 10:10
MŠ “Na kopečku u zvonečku“ Brno, Horní 17, p. o. – zateplení a výměna oken II. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.04.2024 10.05.2024 10:00
Zapůjčení výpočetní techniky pro volby do Evropského parlamentu 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2024 23.04.2024 10:00
Vyhotovení PD na sloučení a opravu bytů č. 4, 5 a 6 a vybudování nové podkrovní bytové jednotky v bytovém domě Vlhká 6
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.04.2024 26.04.2024 09:00
Jánská 7 – vyhotovení PD na opravu bytu č. 1a a 2a
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2024 22.04.2024 09:00
Montáž a demontáž prodejních stánků vč. dopravy pro akce zajišťované z úrovně MČ Brno-střed
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2024 19.04.2024 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016