Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Václavská 15 - oprava dvora, demolice přístavku
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2017 01.03.2017 14:00
Plotní 31 – oprava dvorní fasády a štítových zdí vč. zateplení
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2017 01.03.2017 14:00
Provozování kašen a fontán ve správě MČ Brno-střed
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2017 23.02.2017 14:00
Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa 2/2017
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2017 15.02.2017 14:00
Projektová dokumentace – zřízení a rekonstrukce kotelen Křenová 6, 18, 39, 55
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2017 20.02.2017 14:00
Moravské nám. 14 a, b – zajištění technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2017 15.02.2017 14:00
Pekařská 25 – oprava ZTI
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2017 20.02.2017 14:00
Tonery do multifunkčních tiskáren
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2017 09.02.2017 14:00
Veveří 71 – rozdělení nebytového prostoru
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2017 13.02.2017 14:00
Zajištění organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele na akci „Úvoz 118“.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2017 06.02.2017 14:00
Zajištění organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele na akci „Botanická 37 – 45a
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2017 06.02.2017 14:00
Zajištění organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele na akci „Nádražní 4“
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2017 06.02.2017 14:00
MŠ Brno, Kamenná 21, p.o. - odstranění havarijního stavu střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2017 24.01.2017 14:00
Oprava sociálních bytů – Koliště 29 byt č. 16, Bratislavská 1 byt č. 4 a Václavská 3 byt č. 9
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2017 25.01.2017 14:00
Projektová dokumentace rekonstrukce domu Křenová 57 a následná inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2017 30.01.2017 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016