Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
rozvody v nebytových prostorech - Cejl 28
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2016 13.06.2016 11:00
Zálivky potřebných stromů 2016 (13x) a jednorázové odstranění výmladků
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2016 13.06.2016 14:00
Kounicova 1, 3, 5, 7, 9 – projektová dokumentace a následná inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2016 22.06.2016 14:00
Komplexní pojištění městské části Brno-střed na období 7/2016 - 6/2017
podlimitní Vyhodnoceno 01.06.2016 16.06.2016 14:00
Oprava účelové komunikace vnitrobloku Vídeňská-Havlenova
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2016 30.06.2016 14:00
1 x pokos: Botanická 43, Studánka, Rybářská, Úvoz 7-9, Čápkova-Úvoz-Jana Uhra, Plotní-Zvonařka, Křídlovická, Vídeňská-Jílová, Preslova 66 - svah, Heršpická, Opuštěná-Uhelná, Plotní, Lipová, Dostálova, Zderadova
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2016 22.07.2016 14:00
Projekční plocha 800 x 340 cm
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2016 30.05.2016 16:00
ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o. – oprava schodiště u vstupu do tělocvičny vč. přilehlých ploch
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2016 08.06.2016 14:00
Skládací židle Terje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.05.2016 25.05.2016 13:00
Křídlovická 61, Brno - zpracování revize PD „ZTI – změna rozsahu PD“
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2016 30.05.2016 14:00
Oprava bytů – Botanická 23 byt č. 4, Botanická 41 byt č. 3, Tučkova 40 byt č. 9, Tučkova 40 byt č. 13, Zahradníkova 15 byt č. 4
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2016 06.06.2016 14:00
Právní rozbor možnosti ukončení smluv o výstavbě a nájmu č. FOBK 2289 Botanická 37, č. FOBK 1212 a FOBK 1213 Hlinky 28, č. FOBK 4060 Vinohrady 495/28
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2016 30.05.2016 14:00
Tučkova 30, 32, 38 – modernizace výtahů
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2016 08.06.2016 14:00
MŠ Brno, Tučkova 36, p.o.– rekonstrukce školní zahrady
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2016 08.06.2016 14:00
MŠ Brno, Bílého 24, p.o.– oprava podlahy ve třídě a šatně ve 2. NP
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2016 06.06.2016 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016