Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup odpadkových košů do ploch zeleně
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2016 11.08.2016 14:00
Zpevněné plochy pro nadzemní kontejnery na separovaný odpad,BRNO-střed
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2016 31.08.2016 14:00
Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci "Řešení prostoru mezi domy a v okolí domů Hluboká 3 a 5 s víceúčelovým sportovištěm, pěšími trasami a mobiliářem"
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2016 19.08.2016 14:00
Projektová dokumentace na opravu bytů –Kapucínské nám. 10 byt č. 10, Kapucínské nám. 12 byt č. 3, Solniční 3a byt č. 13 a Průchodní 2 byt č. 16
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2016 31.08.2016 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce tělocvičny
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2016 15.08.2016 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b - rekonstrukce tělocvičny
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2016 15.08.2016 14:00
Křídlovická 54 – modernizace výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2016 24.08.2016 14:00
Lidická 17 – oprava střechy a fasády objektu ve dvorním traktu
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2016 24.08.2016 14:00
Projektová dokumentace na opravu bytů –Lidická 8 byt č. 2, 11, 21 a Lidická 10 byt č. 17
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2016 24.08.2016 14:00
Oprava bytů – Křídlovická 59 byt č. 12, Křídlovická 61 byt č. 6, Křídlovická 61a byt č. 9, Křídlovická 66 byt č. 7 a 15
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2016 24.08.2016 14:00
Oprava parkové cesty ve svahu Kampelíkova
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2016 12.09.2016 14:00
Oprava přístupové cesty k domu Bohuslava Martinů 24
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2016 12.09.2016 14:00
Výsadba cibulovin a trvalek v parcích historického jádra
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2016 23.09.2016 14:00
Jánská 16 – oprava dvorní fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2016 08.08.2016 14:00
OBNOVA KULTURNÍ PAMÁTKY - RESTAUROVÁNÍ SOCHY ALEGORIE EVROPY KAŠNY PARNAS NA ZELNÉM TRHU
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2016 01.08.2016 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016