Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava bytů – Křídlovická 3 byt č. 1, Křídlovická 59 byt č. 10, Mendlovo nám. 12 byt č. 7, Václavská 13 byt č. 5 a Václavská 15 byt č. 9
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2016 23.05.2016 14:00
oprava podlah v bytě - Lidická 32
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2016 18.05.2016 11:00
Projektová dokumentace na opravu bytu č. 8, bytu č. 15., bytu č. 18., bytu č. 32 a bytu č. 35 v objektu Leitnerova 24, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2016 23.05.2016 14:00
Skateové prvky
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2016 17.05.2016 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. – rekonstrukce tělocvičny – zpracování
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2016 26.05.2016 14:00
Vídeňská 36 - rozšíření PD a přepracování soupisů stavební prací, dodávek a služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2016 12.05.2016 10:00
výmalba společných chodeb BD - Václavská 3
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2016 17.05.2016 11:00
ZŠ Brno, Úvoz 55, p.o.- renovace sportovní podlahy v tělocvičně a nářaďovně
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2016 25.05.2016 12:00
ŠJ Brno, Horní 16, p.o. – dodávka a montáž šokového zchlazovače/zmrazovače
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2016 16.05.2016 14:00
ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekty školiček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení - zpracování zadávací a prováděcí dokumentace zakázky
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2016 18.05.2016 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. – odstranění skladu sportovního
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2016 19.05.2016 14:00
Nátěr 35 ks odpadkových košů typ LENA antiplakátem
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2016 10.05.2016 14:00
Nová výplň pro chladící věž B.A.C.
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2016 11.05.2016 14:00
Oprava deskového výměníku Alfa Laval
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2016 11.05.2016 14:00
Organizace zadávacího řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Úprava parku ve vnitrobloku Poříčí, Zahradnická, Křídlovická, Ypsilantiho, Brno“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2016 20.05.2016 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016