Profil zadavatele: ZŠ Úvoz 55

  • Název: ZŠ Úvoz 55
  • IČO: 48512699
  • Adresa:
    Úvoz 55, Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_13.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Brno, Úvoz 55, p.o.- renovace sportovní podlahy v tělocvičně a nářaďovně
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2016 25.05.2016 12:00
Dodávka ICT
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2012 12.12.2012 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016