Profil zadavatele: ŠJ Bakalovo nábřeží 8

  • Název: ŠJ Bakalovo nábřeží 8
  • IČO: 60555840
  • Adresa:
    Bakalovo nábřeží 8, Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_19.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení