Profil zadavatele: ŠJ Nádvorní 1

  • Název: ŠJ Nádvorní 1
  • IČO: 62157558
  • Adresa:
    Nádvorní 1, Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_22.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení