Profil zadavatele: ŠJ Pellicova 4

  • Název: ŠJ Pellicova 4
  • IČO: 60555866
  • Adresa:
    Pellicova 4, Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_23.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení