Profil zadavatele: ŠJ Úvoz 55

  • Název: ŠJ Úvoz 55
  • IČO: 62157566
  • Adresa:
    Úvoz 55, Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_24.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení