Profil zadavatele: ZŠ Antonínská 3

  • Název: ZŠ Antonínská 3
  • IČO: 48512711
  • Adresa:
    Antonínská 3, Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_8.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace a přístavba Základní školy Brno, Antonínská – dodávka vybavení III.
nadlimitní Hodnocení 26.01.2024 05.04.2024 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016