Profil zadavatele: ZŠ Bakalovo nábřeží 8

  • Název: ZŠ Bakalovo nábřeží 8
  • IČO: 48512681
  • Adresa:
    Bakalovo nábřeží 8, Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_9.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o. - přístavba učebny
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2017 07.06.2017 14:00
Zakázka na služby v oblasti jazykového vzdělávání v zahraničí
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2015 23.06.2015 12:00
Zakázka na služby v oblasti jazykového vzdělávání v zahraničí
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2015 23.06.2015 12:00
Dodávka ICT
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2012 15.05.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016