Předběžné tržní konzultace k VZ: "Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech pro MČ Brno-střed"
Datum poslední změny 29.11.2023 23:49:34

Zadavatel se v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou rozhodl využít možnosti předběžných tržních konzultací ve smyslu ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Tímto Zadavatel vyzývá možné dodavatele k účasti na předběžných tržních konzultacích - podrobné informace naleznete v přiložené výzvě.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace