Veřejné zakázky Statutárního města Brna, městské části Brno-střed

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Brno, městská část Brno-střed.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vyhotovení PD na opravu bytů - etapa 01/2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.03.2023 27.03.2023 12:00
Veřejná zakázka: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora - rekonstrukce provozní budovy – letní občerstvení, dokončovací práce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2023 27.03.2023 14:00
Zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) při opravě 3 bytů - Vídeňská 36, byt č. 2 a 12, Vinohrady 28 byt č. 5
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.03.2023 13.03.2023 12:00
Údržba parkových ploch - část západ
nadlimitní Příjem nabídek 06.03.2023 07.04.2023 10:00
Kobližná 9 – oprava parteru domu
podlimitní Příjem nabídek 03.03.2023 27.03.2023 13:00
Zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) při opravě 2 bytů - Václavská 3, byt č. 5 a Rybářská 9, byt č. 14
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.03.2023 13.03.2023 12:00
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. – rekonstrukce školní jídelny - výdejny – zpracování dokumentace pro provádění stavby a inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.02.2023 09.03.2023 10:00
MŠ Brno, Úvoz 57, p.o. - zateplení budovy – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.02.2023 08.03.2023 10:00
Vypracování projektové dokumentace na opravu bytu č. 5, Hlinky 46, Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.02.2023 06.03.2023 12:00
ŠJ Brno, Kounicova 30, p.o. – sanace šaten a přilehlého zázemí
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.01.2023 09.02.2023 11:00
Zajištění servisu výtahů
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.01.2023 06.02.2023 12:00
Václavská 7 - oprava horní pavlače
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.01.2023 02.02.2023 12:00
Botanická 37, 39, 41, 43, 45, 45a – oprava ležaté kanalizace a přípojek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.11.2022 15.12.2022 12:00
Kobližná 8 – zajištění výkonu technického dozoru stavebníka (TDS)
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.11.2022 06.12.2022 12:00
Rekonstrukce půdního prostoru - půdní vestavba - Mateřská škola Brno, Kamenná 21, p.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.10.2022 07.11.2022 10:00
všechny zakázky