Veřejné zakázky Statutárního města Brna, městské části Brno-střed

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Brno, městská část Brno-střed.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Kamenomlýnská 14 - oprava soklu a okapového chodníku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2021 25.05.2021 12:00
Veveří 73 - oprava bytu č. 1, 6 a 7
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2021 21.05.2021 12:00
Oprava portálu Orlí 11
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.05.2021 24.05.2021 12:00
Oprava soklové části fasády domů Konečného nám. 1, 2, 3/Jiráskova 59/Čápkova 48
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.05.2021 18.05.2021 12:00
Vypracování prováděcí PD na opravu bytů – etapa Staré Brno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.04.2021 18.05.2021 12:00
Francouzská 58 - oprava střechy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.04.2021 19.05.2021 12:00
ŠJ Brno, Horní 16, p.o. – rekonstrukce kuchyně - TDI
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.04.2021 10.05.2021 10:00
Oprava bytu - Koliště 29, byt č. 12
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.04.2021 07.05.2021 10:00
Oprava bytů – Lidická 17, byt č. 8, 13 a 18 a Lidická 8 byt č. 13
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.04.2021 14.05.2021 12:00
Oprava bytů - Průchodní 1, byt č. 14, Průchodní 2, byt č. 10, Radnická 3, byt č. 6
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.04.2021 18.05.2021 12:00
ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. – rekonstrukce školského objektu Husova 17 - zpracování projektové a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.04.2021 28.04.2021 10:00
Dětské sportovně-kulturní centrum na Starém Brně – Skatepark
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2021 03.06.2021 12:00
Vypracování prováděcí projektové dokumentace na opravu ZTI v domech Bayerova 5, Veveří 71, Kotlářská 11, Kamenomlýnská 14
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.04.2021 04.05.2021 12:00
Provozování městského mobiliáře společně s reklamními a informačními zařízeními na území městské části Brno-střed
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 14.04.2021 11.05.2021 10:00
Oprava bytů - Kobližná 14 byt č. 6 a 7, Kobližná 13 byt č. 7, 9 a 19
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.04.2021 03.05.2021 12:00
všechny zakázky