Veřejné zakázky Statutárního města Brna, městské části Brno-střed

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Brno, městská část Brno-střed.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.83 MB).

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ŠJ Brno, Horní 16, p.o. – rekonstrukce kuchyně – zpracování projektové a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.02.2020 09.03.2020 14:00
Masarykova 6 – vypracování stavebně technického průzkumu stropu a střechy nad nebytovým prostorem č. 102
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2020 02.03.2020 12:00
Zajištění servisu výtahů
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.02.2020 28.02.2020 12:00
Oprava bytů - Lidická 8, byt č. 16, Lidická 15, byt č. 3, Lidická 32, byt č. 7, Lidická 32, byt č. 20, Lidická 47, byt č. 8 a Lidická 47, byt č. 9
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2020 11.03.2020 12:00
Lidická 49 - zajištění kontroly PD a technického dozoru stavebníka (TDS) na opravu NP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.02.2020 20.02.2020 12:00
Vídeňská 11 - výběr příkazníka k zajištění zadávacího řízení na výběr zhotovitele
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.02.2020 26.02.2020 12:00
Jánská 7 - zhotovení PD na propojení nebytových prostor č. 102 a 104
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.02.2020 25.02.2020 12:00
Vídeňská 11 - koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.02.2020 24.02.2020 12:00
Kobližná 9 - oprava fasády a vstupu do domu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.02.2020 02.03.2020 12:00
Oprava bytů - Úvoz 61, byt č. 16, Úvoz 118, byt č. 11, Bayerova 7 byt č. 4 a Kounicova 42 byt č. 7
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.02.2020 26.02.2020 12:00
Masarykova 14 - oprava fasády a vstupu do domu
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.01.2020 17.02.2020 12:00
Oprava bytů - Česká 14 - byt č. 3, 4 a 7 a Kobližná 9 byt č. 10
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.01.2020 19.02.2020 12:00
Oprava bytů - Vídeňská 38 - byt č. 13, 14 a 16
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.01.2020 14.02.2020 11:00
Joštova 3 - oprava fasády a vstupů do domu
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.01.2020 10.02.2020 12:00
MŠ ZDISLAVA, Brno, Pellicova 4 – celková rekonstrukce elektrorozvodů
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.01.2020 05.02.2020 14:00
všechny zakázky