Veřejná zakázka: Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 - výměna výplní otvorů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 2234
Systémové číslo: P24V00000113
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.07.2024
Nabídku podat do: 29.07.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 - výměna výplní otvorů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 - výměna výplní otvorů“.
Realizace předmětu plnění je rozdělena do 2 etap a to následovně:
I. Etapa zahrnuje následující práce
a) zpracovat plán organizace výstavby v rozsahu určeném projektovou dokumentací nebo dle požadavků zadavatele; plán organizace výstavby bude obsahovat harmonogram veškerých prací v jednotlivých bytových jednotkách a společných prostorách v místě plnění (domu), a to po dohodě s nájemci bytových jednotek s ohledem na časové možnosti nájemců pro zpřístupnění bytů;
b) provést všechny potřebné průzkumné práce, sondy a zaměření;
c) zajišťovat veškerou komunikaci s nájemci domu, která spočívá zejména v asertivním vysvětlení postupu prací z věcného i časového hlediska, vysvětlení nutnosti součinnosti ze strany nájemců atd.,
d) provádět práce ve společných částech domu bytového domu, tedy práce bez přímého zásahu do bytů, pokud tato potřeba vyplyne z této smlouvy či z požadavků zadavatele,
II. etapa zahrnuje: samotné stavební a související práce v jednotlivých bytových jednotkách a společných částech domu včetně souvisejících prací a následně dokončovací práce a předání dokončeného díla
Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované společností ADH architects, s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno číslo autorizace 03684 (dále jen „projektová dokumentace“), která tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“ a v neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepých rozpočtech), který tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace „Příloha č. 4 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 28 729 109 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánská 264/2
  60169 Brno
 • Název odboru: Odbor investiční a správy bytových domů
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053503

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.brno-stred.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy