Veřejné zakázky Statutárního města Brna, městské části Brno-střed

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Brno, městská část Brno-střed.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování prováděcí projektové dokumentace na opravu ZTI v domech Moravské nám. 14 ab, b, Kounicova 1
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2024 06.03.2024 12:00
Vypracování prováděcí projektové dokumentace na opravu ZTI v domech Václavská 7, Dvořákova 3, Kounicova 43
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2024 06.03.2024 12:00
ŠJ Brno, Nádvorní 1, p.o. – dodávka zdvihacího stolu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.02.2024 28.02.2024 11:00
Čištění dešťových žlabů, svodů, gajgrů a dešťových vpustí v bytových domech - rámcová dohoda
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2024 27.02.2024 12:00
Bayerova 7 – projektová dokumentace k realizaci výtahu
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.02.2024 20.02.2024 12:00
Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech pro MČ Brno-střed
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.02.2024 27.02.2024 12:00
Poskytování kominických služeb
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.01.2024 06.02.2024 12:00
Modernizace a přístavba Základní školy Brno, Antonínská – dodávka vybavení III.
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2024 05.03.2024 10:00
Poskytování elektroinstalačních prací – rámcová dohoda
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.01.2024 14.02.2024 12:00
Poskytování instalatérských prací (voda, plyn, topení) – rámcová dohoda
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.01.2024 31.01.2024 17:00
ŠJ Brno, Úvoz 55, p.o. – dodávka a montáž multifunkční pánve
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.01.2024 29.01.2024 10:00
Vyhotovení PD na opravu bytů - etapa 01/2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.01.2024 24.01.2024 12:00
Husova 9 - oprava bytu č. 16
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.01.2024 22.01.2024 12:00
Masarykova 3 - oprava dvorní fasády
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.12.2023 10.01.2024 10:00
Oprava bytů - Botanická 23 byt č. 19 a Botanická 37 byt č. 18
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.12.2023 18.12.2023 12:00
všechny zakázky