Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o., objekt Mlýnská 27 – rekonstrukce střechy
Odesílatel Petra Ondrašíková
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.05.2016 07:29:13
Předmět Dodatečné informace

Na základě podaných dodatečných informací posouváme termín pro podání cenové nabídky ze dne 16.05.2016 na den 18.05.2016 do 14 hodin na adresu uvedenou ve výzvě. Otevírání obálek se uskuteční na stejném místě jak je uvedeno ve výzvě dne 18.05.2016 ve 14:50 hod. V souvislosti s provedením doplnění výkazu výměr se zvýšila předpokládaná hodnota veřejné zakázky z 1 070 000,- Kč bez DPH na 1 666 000,- bez DPH. Nedílnou součástí tohoto oznámení je doplněný výkaz výměr, který bude součástí cenové nabídky u výše uvedené veřejné zakázky a odpovědi na dodatečné informace (1-28).


Přílohy
- Vykaz vymer - doplneny.xls (159.00 KB)
- Zmena_terminu_pro_podani_cenove_nabidky.pdf (231.78 KB)
- Dodatečné informace 1-28.pdf (646.88 KB)