Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dominikánská 2, Měnínská 4 - zhotovení pasportu budov ÚMČ Brno-střed
Odesílatel Eva Jachymiáková
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.04.2020 16:20:42
Předmět Doplnění informací

Vážení,

informujeme Vás tímto, že v průběhu lhůty pro podání cenové nabídky došlo k úpravě v zadávací dokumentaci. Současně byly odpovězeny dotazy a byla prodloužena lhůta pro podání cenové nabídky a to do 4.5.2020 do 12:00 hod.

Žádáme všechny účastníky, kteří již podali nabídku, o kontrolu, zda je jejich podaná nabídka v souladu s aktuálními požadavky zadavatele.

V případě dotazů mne kontaktujte.

Mgr. Eva Jachymiáková
tel.: 542 526 287 (telefon je přesměrován na mé mobilní číslo)
e-mail: eva.jachymiakova@brno-stred.cz


Přílohy
- Vyzva_8_4_2020.pdf (698.57 KB)
- Dotazy_Odpovedi_8_4_2020.docx (16.35 KB)
- Odpovědi na dotazy_20_4_2020.docx (18.86 KB)