Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Lidická 47 - výměna oken a oprava fasády ve dvorní části
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2013 22.10.2013 12:00
Pellicova 21 – oprava předzahrádky na základě výzvy stavebního úřadu
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2013 22.10.2013 12:00
Václavská 13 - výměna oken v celém domě, oprava uliční fasády, oprava štítu vč. zateplení
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2013 22.10.2013 12:00
Václavská 15 - výměna oken v celém domě, oprava uliční fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2013 22.10.2013 12:00
Vánoce na Zelňáku - pronájem diesel agregátu
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2013 11.10.2013 13:00
Kamenná 23 - výměna oken a oprava fasády v uliční části, výměna oken a oprava fasády vč. zateplení ve dvorní části, oprava společných prostor
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2013 06.12.2013 10:00
Kotlářská 11 – oprava sklepů a společných prostor na základě rozhodnutí soudu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2013 21.10.2013 17:00
Křenová 18 - výměna oken v uliční a dvorní fasádě, oprava dvorní fasády vč. zateplení
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2013 24.10.2013 10:00
Křížová 24 - oprava střechy a odstranění vlhkosti v části domu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2013 24.10.2013 10:00
Opravy bytů - Křížová 8, byt č. 4.1., Křížová 8, byt č. 6.1., Křížová 8, byt č. 31.1.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2013 05.12.2013 14:00
Rumiště 11 - oprava střechy dle znaleckého posudku
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2013 24.10.2013 10:00
Traubova 9 - oprava střechy dle znaleckého posudku
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2013 21.10.2013 17:00
Preslova 9 - oprava střechy a společných prostor
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2013 21.10.2013 17:00
Vlhká 10 - výměna oken a oprava fasád vč. zateplení v celém domě, oprava společných prostor
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2013 21.10.2013 17:00
Vlhká 8 - oprava uliční fasády vč. zateplení, oprava společných prostor
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2013 21.10.2013 17:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016