Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZIMNÍ ÚDRŽBA CHODNÍKŮ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ MČ BRNO-STŘED, LOKALITA STARÉ BRNO-ŠTÝŘICE
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2012 03.12.2012 10:00
ZIMNÍ ÚDRŽBA CHODNÍKŮ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ MČ BRNO-STŘED, LOKALITA VEVEŘÍ-TRNITÁ, V OBDOBÍ 01.01.2013-31.01.2013
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2012 03.12.2012 10:00
Dodávka informační technologie a vybavení II
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2012 05.12.2012 08:00
Kopečná 9 - zajištění technického dozoru investora (TDI) a zajištění koordinátora BOZP na výstavbu bytového domu
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2012 26.11.2012 12:00
ÚDRŽBA ČISTOTY A ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ MČ BRNO-STŘED, LOKALITA HISTORICKÉ JÁDROOD 07.12.2012
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2012 26.11.2012 10:00
Úklidové práce - ÚMČ BS Dominikánská 2, Husova 8, Měnínská 4
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2012 03.12.2012 12:00
Kobližná 15, Brno, byt č. 11.I, Koliště 29, Brno, byt č. 2 - oprava integračních bytů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2012 23.11.2012 13:00
Oprava bytů - Bayerova 5, byt č. 30, Traubova 9, byt č. 7, Biskupská 3, byt č. 3, Jana Uhra 1, byt č. 2, Beethovenova 3, byt č. 2.0 - v souladu s usnesením RMČ BS č. 146.40 ze dne 20.6.2012
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2012 23.10.2012 14:00
Zajištění úklidu v domech ve správě SNMČ Brno-střed, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2012 19.11.2012 17:00
ÚDRŽBA ČISTOTY A ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ MČ BRNO-STŘED, LOKALITA HISTORICKÉ JÁDRO OD 25.11.2012
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2012 12.11.2012 10:00
ZIMNÍ ÚDRŽBA CHODNÍKŮ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ MČ BRNO-STŘED, LOKALITA MASARYKOVA ČTVRŤ-STARÉ BRNO, V OBDOBÍ 01.12.2012-31.12.2012
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2012 12.11.2012 09:00
ZIMNÍ ÚDRŽBA CHODNÍKŮ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ MČ BRNO-STŘED, LOKALITA STARÉ BRNO-ŠTÝŘICE, V OBDOBÍ 01.12.2012-31.12.2012
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2012 12.11.2012 10:00
ZIMNÍ ÚDRŽBA CHODNÍKŮ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ MČ BRNO-STŘED, LOKALITA VEVEŘÍ-TRNITÁ, V OBDOBÍ 01.12.2012-31.12.2012
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2012 12.11.2012 10:00
Dohledový systém na výpočetní techniku
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2012 19.11.2012 12:00
Bayerova 27, Botanická 43, Botanická 66/68, Nádražní 4 - přechod z páry na horkou vodu v r. 2013 - vypracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2012 15.11.2012 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016