Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úklid psích exkrementů
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2012 05.11.2012 10:00
Vybudování chodníku pro propojení parku při ul. Grohova s parkem Kraví hora
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2012 29.10.2012 17:00
Orlí 5 - oprava havarijního stavu plynoinstalace dle revizní zprávy a částečné vyklizení sklepních prostor
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2012 09.11.2012 13:00
ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8-nástavba administrativní části budovy-projektová a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2012 29.10.2012 12:00
Plotní 31 - oprava havarijního stavu střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2012 02.11.2012 13:00
Leitnerova 24 - oprava uliční fasády a oprava špalet ve dvoře
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2012 29.10.2012 17:00
Leitnerova 24 - oprava uliční fasády a oprava špalet ve dvoře - Dodatek č. 1 (prodloužení termínu)
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2012 29.11.2012 17:00
Milady Horákové 1a - oprava havarijního stavu střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2012 29.10.2012 14:00
Nákup kopírovacího multifunkčního stroje
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2012 25.10.2012 12:00
ÚDRŽBA ČISTOTY A ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED - LOKALITA HISTORICKÉ JÁDRO, V OBDOBÍ 01.11.2012-12.11.2012
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2012 22.10.2012 10:00
ZIMNÍ ÚDRŽBA CHODNÍKŮ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ MČ BRNO-STŘED, LOKALITA MASARYKOVA ČTVRŤ-STARÉ BRNO, V OBDOBÍ 01.11.2012-30.11.2012
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2012 22.10.2012 10:00
ZIMNÍ ÚDRŽBA CHODNÍKŮ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ MČ BRNO-STŘED, LOKALITA STARÉ BRNO-ŠTÝŘICE, V OBDOBÍ 01.11.2012-30.11.2012
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2012 22.10.2012 10:00
ZIMNÍ ÚDRŽBA CHODNÍKŮ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ MČ BRNO-STŘED, LOKALITA VEVEŘÍ-TRNITÁ, V OBDOBÍ 01.11.2012-30.11.2012
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2012 22.10.2012 10:00
Vídeňská 97, Brno, byt č. 1 - odstranění vlhkosti
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2012 23.10.2012 14:00
Lidická 32 - oprava fasád, výměna oken v uličním traktu
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2012 26.10.2012 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016