Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MŠ Brno, Kamenná 21, p.o. - celková rekonstrukce
podlimitní Zadáno 31.05.2018 20.06.2018 14:00
ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o. - rekonstrukce malého hřiště
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2018 13.06.2018 14:00
ZŠ Brno, Úvoz 55, p.o. - výměna WC mís - 2.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2018 11.06.2018 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. -oprava střechy z ulice Nádvorní
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2018 23.05.2018 14:00
ZŠ a MŠ Brno, nám.28.října22,p.o., objekt nám.28.října 21 -rekonstrukce výdejny - TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2018 21.05.2018 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. - oprava učeben
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2018 21.05.2018 14:00
Sociální pohřby
podlimitní Zadáno 03.05.2018 22.05.2018 11:00
Křenová 57 - rekonstrukce domu
podlimitní Zadáno 02.05.2018 23.05.2018 10:00
ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - přebudování školnického bytu pro potřeby ZŠ - TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2018 03.05.2018 14:00
Kounicova 1, 3, 5, 7, 9 - zajištění technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2018 10.05.2018 14:00
Oprava bytů – Moravské nám. 14a – byt č. 8 a 12 a Moravské nám. 14b – byt č. 27 a 38
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2018 09.05.2018 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o.-oprava luxfer z ulice Nádvorní
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2018 23.04.2018 14:00
Výzva k podání cenové nabídky na síťové prvky
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2018 28.03.2018 14:00
ŠJ Brno, Kounicova 30, p.o. - oprava kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2018 09.04.2018 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. – přebudování školnického bytu pro potřeby ZŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2018 26.03.2018 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016