Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace na opravu sklepů v bytových domech Údolní 9, Orlí 11, Sukova 5, Vlhká 6,8,10 Vlhká 11, Kapucínské nám. 12
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016 14.07.2016 14:00
Úvoz pod školou - suchý strom kácení+ suchý vrchol břízy, Úvoz 59c, ořez, Vídeňská 38 a před mešitou-suchý strom kácení+ vedlejší strom suché větve ořez, trnitá-suchý strom, Nové sady u garáží- suchá třešeň vč. frézování pařezu, Nádvorní-2x suchý ořešák.
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016 20.07.2016 14:00
Zajištění organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele na akci "Kluziště na Moravském náměstí"
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016 13.07.2016 14:00
Zálivky vybraných stromů, keřů a živých plotů 13x
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016 08.07.2016 14:00
Zpracování komplexní projektové dokumentace na stavební dílo Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní-Veletržní při Mendlově náměstí v Brně
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016 30.09.2016 14:00
Výběrové řízení na tonery do multifunkčních strojů
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016 04.07.2016 14:00
Zajištění organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele na akci „Moravské nám. 14a, 14b"
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016 11.07.2016 14:00
Křenová 45, byt č. 2 – oprava koupelny
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2016 11.07.2016 14:00
Úprava parku ve vnitrobloku Poříčí, Zahradnická, Křídlovická, Ypsilantiho, Brno
podlimitní Zadáno 29.06.2016 18.07.2016 11:30
ŘEŠENÍ PROSTORU MEZI DOMY A V OKOLÍ DOMŮ HLUBOKÁ 3 A 5 S VÍCEÚČELOVÝM SPORTOVIŠTĚM, PĚŠÍMI TRASAMI A MOBILIÁŘEM
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2016 14.07.2016 14:00
4 lavičky a 1 stůl včetně zabudování do vnitrobloku Konečného náměstí 5, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2016 18.07.2016 14:00
Jánská 7 - rekonstrukce fasády, výměna oken a střešního pláště
podlimitní Zadáno 27.06.2016 31.08.2016 09:00
Oprava bytů – Čápkova 48 byt č. 4, Moravské nám. 14b byt č. 23, Orlí 6 byt č. 12, Úvoz 59 byt č. 25
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2016 11.07.2016 14:00
Nástroj pro efektivní řízení úřadu
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2016 30.06.2016 14:00
Zajištění technického dozoru investora (TDI) při rekonstrukcích plynových kotelen v domech Koliště 29, Husova 9, Pekařská 25, Pekařská 70, Údolní 21
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2016 30.06.2016 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016