Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém pro vyhotovení projektových dokumentací na opravy bytových jednotek v městské části Brno-střed

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Ukončen
Tento dynamický nákupní systém byl ukončen.

Systémové číslo DNS: P21V00000165
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-002659
Datum otevření: 21.01.2022
Datum zavedení: 31.05.2022 00:00
Datum ukončení: 31.03.2024 10:00

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém pro vyhotovení projektových dokumentací na opravy bytových jednotek v městské části Brno-střed
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému dle § 138 a násl. ZZVZ pro účely zadávání dílčích veřejných zakázek na služby spočívající ve zpracování projektových dokumentací pro účel oprav bytových jednotek.
  Podrobné podmínky pro zadání dílčích veřejných zakázek (týkající se předmětu dílčí veřejné zakázky, místa a termínu plnění, technických požadavků na plnění, obchodních podmínek, apod.) budou vždy specifikovány ve výzvě k podání nabídek ke konkrétní dílčí veřejné zakázce ve smyslu § 141 odst. 1 ZZVZ.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 24 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánská 264/2
  60169 Brno
 • Název odboru: Odbor investiční a správy bytových domů

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.brno-stred.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS