Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém pro opravy bytových jednotek v městské části Brno-střed

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Ukončen
Tento dynamický nákupní systém byl ukončen.

Systémové číslo DNS: P21V00000166
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-002657
Datum otevření: 21.01.2022
Datum zavedení: 31.05.2022 00:00
Datum ukončení: 31.03.2024 10:00

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém pro opravy bytových jednotek v městské části Brno-střed
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému dle § 138 a násl. ZZVZ pro účely zadávání dílčích veřejných zakázek na stavební práce spočívající v opravách bytových jednotek ve vlastnictví zadavatele.
  Podrobné podmínky pro zadání dílčích veřejných zakázek (týkající se předmětu dílčí veřejné zakázky, místa a termínu plnění, technických požadavků na plnění, obchodních podmínek, apod.) budou vždy specifikovány ve výzvě k podání nabídek ke konkrétní dílčí veřejné zakázce ve smyslu § 141 odst. 1 ZZVZ.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 140 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánská 264/2
  60169 Brno
 • Název odboru: Odbor investiční a správy bytových domů

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.brno-stred.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS