Profil zadavatele: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

  • Název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
  • IČO: 44992785
  • Adresa:
    Dominikánská 264/2
    60169 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053503

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava toalety u zasedací místnosti č.9
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2016 22.03.2016 14:00
Projektová dokumentace na opravy bytů – Přízova 2 byt č. 1, Rumiště 11 byt č. 7, Rumiště 11 byt č. 4, Rumiště 7 byt č. 2, Vlhká 6 byt č. 5
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2016 04.04.2016 14:00
Výběr administrátora pro organizaci koncesního řízení pro výběr provozovatele tepelných zdrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2016 30.03.2016 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. – oprava podesty a zádveří u vstupu do
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2016 31.03.2016 14:00
Nátěr 66 laviček na náměstí Svobody vč. oleje Ute-olja
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2016 31.03.2016 14:00
Nákup 10 slunečníků pro tržnici Zelný trh
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2016 21.03.2016 09:00
Zelný trh 14 – 16 – zajištění technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zrušeno 12.03.2016 21.03.2016 14:00
ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekt Hlinky 146 – oprava učebny č. 3 a podlahy na chodbě ve 2. NP
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2016 23.03.2016 14:00
Oprava chodníku Táborského nábřeží s napojením na cyklostezku
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2016 23.03.2016 10:00
Oprava vchodového prostoru -výběh pro psy vnitroblok Křídlovická-Zahradnická
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2016 23.03.2016 14:00
Starobrněnská 7 – zajištění technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zrušeno 09.03.2016 21.03.2016 14:00
Zajištění čištění podloubí na ulici Křenová
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2016 11.03.2016 14:00
Křenová 57 - pasport části objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2016 10.03.2016 10:00
MŠ Brno, Tučkova 36 - odstranění nefunkčních fontán
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2016 21.03.2016 14:00
Výběr příkazníka k zajištění veřejné zakázky výběru zhotovitele na dodávku a montáž bytových vodoměrů studené a teplé vody
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2016 16.03.2016 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016