Profil zadavatele: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

  • Název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
  • IČO: 44992785
  • Adresa:
    Dominikánská 264/2
    60169 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053503

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tonery do tiskáren EPSON
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2016 18.05.2016 14:00
Oprava bytů – Křídlovická 3 byt č. 1, Křídlovická 59 byt č. 10, Mendlovo nám. 12 byt č. 7, Václavská 13 byt č. 5 a Václavská 15 byt č. 9
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2016 23.05.2016 14:00
Projektová dokumentace na opravu bytu č. 8, bytu č. 15., bytu č. 18., bytu č. 32 a bytu č. 35 v objektu Leitnerova 24, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2016 23.05.2016 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. – rekonstrukce tělocvičny – zpracování
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2016 26.05.2016 14:00
Vídeňská 36 - rozšíření PD a přepracování soupisů stavební prací, dodávek a služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2016 12.05.2016 10:00
ŠJ Brno, Horní 16, p.o. – dodávka a montáž šokového zchlazovače/zmrazovače
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2016 16.05.2016 14:00
ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekty školiček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení - zpracování zadávací a prováděcí dokumentace zakázky
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2016 18.05.2016 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. – odstranění skladu sportovního
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2016 19.05.2016 14:00
Nátěr 35 ks odpadkových košů typ LENA antiplakátem
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2016 10.05.2016 14:00
Organizace zadávacího řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Úprava parku ve vnitrobloku Poříčí, Zahradnická, Křídlovická, Ypsilantiho, Brno“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2016 20.05.2016 14:00
ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekt Hlinky 146 – výměna oken – 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2016 16.05.2016 14:00
Václavská 15 – projektová dokumentace na stavební úpravy dvora a společných částí domu a následná inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2016 16.05.2016 14:00
MŠ Brno, Kamenná 21, p.o. - rekonstrukce střechy - zpracování PD
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2016 23.05.2016 14:00
Nádražní 4 – projektová dokumentace a následná inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2016 16.05.2016 14:00
Sušilova 8, Brno - zpracování revize PD „ZTI – změna rozsahu PD“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2016 10.05.2016 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016