Profil zadavatele: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

  • Název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
  • IČO: 44992785
  • Adresa:
    Dominikánská 264/2
    60169 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053503

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údolní 21 – rekonstrukce plynové kotelny
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2016 22.06.2016 14:00
Zelný trh 14 – 16 – zajištění technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2016 20.06.2016 14:00
Projektová dokumentace na opravu bytů – Cejl 28 byt č. 9, Francouzská 20 byt č. 12, Příční 24 byt č. 8
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2016 15.06.2016 14:00
Výběr dodavatele k zajištění dodávky a montáže bytových vodoměrů studené a teplé vody
nadlimitní Zadáno 09.06.2016 01.08.2016 10:00
Navýšený 4. svoz vybraných odpadkových košů v HJ červenec 2016.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2016 13.06.2016 14:00
Lokalita nám. 28. října a Vrchlického sad: výměna latí 17-ti laviček typ Brno u vybraných laviček
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2016 08.06.2016 14:00
ZŠ Rašínova 3 – oprava havarijního stavu balustrád
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2016 09.06.2016 16:00
Projektová dokumentace na 10 kontejnerových stání
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2016 13.06.2016 14:00
Provedení kontroly vybraných účelových komunikací, pořízení fotodokumentace, stanovení návrhu provizorního a definitivního řešení včetně odborného odhadu finančních prostředků
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2016 08.06.2016 14:00
Zálivky potřebných stromů 2016 (13x) a jednorázové odstranění výmladků
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2016 13.06.2016 14:00
Kounicova 1, 3, 5, 7, 9 – projektová dokumentace a následná inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2016 22.06.2016 14:00
Komplexní pojištění městské části Brno-střed na období 7/2016 - 6/2017
podlimitní Vyhodnoceno 01.06.2016 16.06.2016 14:00
Oprava účelové komunikace vnitrobloku Vídeňská-Havlenova
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2016 30.06.2016 14:00
1 x pokos: Botanická 43, Studánka, Rybářská, Úvoz 7-9, Čápkova-Úvoz-Jana Uhra, Plotní-Zvonařka, Křídlovická, Vídeňská-Jílová, Preslova 66 - svah, Heršpická, Opuštěná-Uhelná, Plotní, Lipová, Dostálova, Zderadova
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2016 22.07.2016 14:00
Projekční plocha 800 x 340 cm
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2016 30.05.2016 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016