Profil zadavatele: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

  • Název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
  • IČO: 44992785
  • Adresa:
    Dominikánská 264/2
    60169 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053503

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projekční plocha 800 x 340 cm
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2016 30.05.2016 16:00
ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o. – oprava schodiště u vstupu do tělocvičny vč. přilehlých ploch
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2016 08.06.2016 14:00
Skládací židle Terje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.05.2016 25.05.2016 13:00
Křídlovická 61, Brno - zpracování revize PD „ZTI – změna rozsahu PD“
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2016 30.05.2016 14:00
Oprava bytů – Botanická 23 byt č. 4, Botanická 41 byt č. 3, Tučkova 40 byt č. 9, Tučkova 40 byt č. 13, Zahradníkova 15 byt č. 4
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2016 06.06.2016 14:00
Právní rozbor možnosti ukončení smluv o výstavbě a nájmu č. FOBK 2289 Botanická 37, č. FOBK 1212 a FOBK 1213 Hlinky 28, č. FOBK 4060 Vinohrady 495/28
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2016 30.05.2016 14:00
Tučkova 30, 32, 38 – modernizace výtahů
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2016 08.06.2016 14:00
MŠ Brno, Tučkova 36, p.o.– rekonstrukce školní zahrady
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2016 08.06.2016 14:00
MŠ Brno, Bílého 24, p.o.– oprava podlahy ve třídě a šatně ve 2. NP
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2016 06.06.2016 14:00
MŠ Brno, Skořepka 5, p.o. – sanace vlhkého zdiva
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2016 01.06.2016 14:00
Pronájem mobilního WC s umyvadlem a vlastní nádrží včetně denního servisu 6.00-7.00 hod. mimo nedělí v období 1.6.-12.11.2016 na Zelném trhu
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016 25.05.2016 14:00
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o., objekt Stará 13/14 – rekonstrukce sociálního zařízení a plošiny pro handicapované
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016 08.06.2016 14:00
Navýšený 4. svoz vybraných odpadkových košů v HJ červen 2016.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2016 20.05.2016 14:00
Odstranění bývalé objízdné komunikace v zeleni na Táborského nábřeží a její rekultivace na trávník
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2016 03.06.2016 14:00
Poříčí - Křídlovická: odstranění zbytků asfaltu a betonu, likvidace odpadu, zavezení zeminou a následné osetí travním semenem.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2016 23.05.2016 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016