Profil zadavatele: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

  • Název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
  • IČO: 44992785
  • Adresa:
    Dominikánská 264/2
    60169 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053503

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekt Hlinky 146 – výměna oken – 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2016 16.05.2016 14:00
Václavská 15 – projektová dokumentace na stavební úpravy dvora a společných částí domu a následná inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2016 16.05.2016 14:00
MŠ Brno, Kamenná 21, p.o. - rekonstrukce střechy - zpracování PD
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2016 23.05.2016 14:00
Nádražní 4 – projektová dokumentace a následná inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2016 16.05.2016 14:00
Sušilova 8, Brno - zpracování revize PD „ZTI – změna rozsahu PD“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2016 10.05.2016 14:00
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o. – výměna radiátorů
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2016 11.05.2016 14:00
ZŠ Brno, Horní 16, p.o. - rekonstrukce odborné učebny FY a CH -
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2016 18.05.2016 14:00
Projektová dokumentace na opravu bytu - Francouzská 20, byt č. 13
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2016 05.05.2016 09:00
Solniční 8, Brno, prostor sloužící podnikání č. 103 - instalace P1.1 2015 - 2ks pisoárů + sada (adaptér, ventil, klíč, powerball) + čištění odpadů
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2016 04.05.2016 09:00
Vypracování výkazu výměr a položkového rozpočtu na projekt "Revitalizace parku Dvorského" dle podmínek pro podání žádosti z fondu OPŽP
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2016 13.05.2016 14:00
Výroba, dodání a instalace zastínění pískoviště na dětském hřišti
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2016 11.05.2016 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p. o., objekt Sušilova 1 – rekonstrukce odborné
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2016 18.05.2016 14:00
Křídlovická 61 a Křídlovická 61a – modernizace výtahů
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2016 11.05.2016 14:00
MŠ "Na kopečku u zvonečku", Brno, Horní 17, p.o. – dodávka a montáž venkovních žaluzií
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2016 12.05.2016 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o., objekt Mlýnská 27 – rekonstrukce střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2016 18.05.2016 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016