Veřejná zakázka: Dětské sportovně-kulturní centrum na Starém Brně - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1290
Systémové číslo: P18V00000067
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.09.2018
Nabídku podat do: 15.10.2018 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dětské sportovně-kulturní centrum na Starém Brně - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace v jednotlivých stupních (projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, projektová dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby), a to pro řešení prostoru s názvem „ Dětské sportovně-kulturní centrum na Starém Brně“. Prostor bude sloužit jako víceúčelové centrum s mateřskou školou pro městskou část Brno-střed. Součástí vypracovaných projektových dokumentací bude doložení dokladů o jednání s orgány státní správy včetně prověření majetkoprávních vztahů, stanovisek, souhlasů, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními právními předpisy a zapracování připomínek a rozhodnutí do projektových dokumentací.
V případě dokumentace pro územní rozhodnutí je součástí předmětu veřejné zakázky také zajištění územního řízení, ukončeného pravomocným rozhodnutím, v případě projektové dokumentace pro stavební povolení je součástí předmětu veřejné zakázky zajištění pravomocného stavebního povolení, tj. zastoupení v předmětných řízeních dodavatelem.
Součástí předmětu veřejné zakázky je také poskytnutí součinnosti dodavatele zadavateli při zadávání veřejné zakázky na realizaci – výběr zhotovitele (zejména zajištění návrhu odpovědí na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace ve vazbě na dodavatelem zpracovanou projektovou dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace), a to vše za podmínek blíže specifikovaných v přílohách této Zadávací dokumentace.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále provádění autorského dozoru při realizaci stavby na základě projektové dokumentace.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž poskytnutí licence ke zpracované projektové dokumentaci a jejího hmotného zachycení, a to na celou dobu trvání ochrany majetkových práv plynoucích z autorství vybraného dodavatele.
Podrobnosti jsou uvedeny v přílohách této Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánská 264/2
  60169 Brno
 • Název odboru: Odbor investiční a správy bytových domů
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053503

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky