Koncese: Výběr provozovatele tepelných zdrojů ve správě MČ Brno-střed

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1917
Systémové číslo: P22V00000143
Evidenční číslo zadavatele: Tender_2022_409
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-044803
Datum zahájení: 01.11.2022
Předběžnou nabídku podat do: 05.12.2022 10:00
Nabídku podat do: 23.12.2022 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výběr provozovatele tepelných zdrojů ve správě MČ Brno-střed
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Cílem koncesního řízení je výběr provozovatele tepelných zdrojů (výměníkové stanice a plynové kotelny – také Zařízení) v majetku Statutárního města Brna, ve správě MČ Brno-střed, s nímž uzavře koncesní smlouvu. Budoucí provozovatel (Koncesionář) bude mít tyto tepelné zdroje od zadavatele pronajaty a bude je provozovat, tj. bude zajišťovat dodávky tepla do odběrných míst na tato Zařízení napojených, bude provádět opravy, údržbu a revize Zařízení tak, aby byly v perfektním provozuschopném stavu a splňovaly veškeré zákonné požadavky a technické normy a bude též zajišťovat poskytování havarijní služby a poradenské činnosti.
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky tedy je:
a) Pronájem tepelných zdrojů zadavatelem Koncesionáři,
b) Provádění oprav, údržby a servisu Zařízení Koncesionářem,
c) Poskytování havarijní služby Koncesionářem,
d) Výroba a rozvod tepelné energie Koncesionářem,
e) Provádění Revizí,
f) Poskytování poradenské činnosti a jiných služeb Koncesionářem zadavateli.
Blíže pak popsáno v technické specifikaci předmětu plnění, která je přílohou této zadávací dokumentace.
Předmět koncese je blíže specifikován touto zadávací dokumentací a jejími přílohami.
Předmět koncese bude plněn na základě uzavřené koncesní smlouvy a jejích příloh, přičemž návrh koncesní smlouvy je přílohou této zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: koncesní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánská 264/2
  60169 Brno
 • Název odboru: Odbor investiční a správy bytových domů
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053503

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.brno-stred.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky