Veřejná zakázka: ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekt Hlinky 146 – rekonstrukce školní jídelny – výdejny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 2101
Systémové číslo: P23V00000152
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.10.2023
Nabídku podat do: 20.11.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekt Hlinky 146 – rekonstrukce školní jídelny – výdejny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Část 1 – Stavební práce
Předpokládaná hodnota části 1 – Stavební práce je 4 790 966 Kč bez DPH

Předmětem plnění je rekonstrukce školní jídelny – výdejny. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované společností GARANT projekt s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno-Ponava, IČ: 06722865 (dále jen „projektová dokumentace“), která tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“ a v neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepých rozpočtech), který tvoří přílohu č. 4a zadávací dokumentace „Příloha č. 4 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – část 1“.
Zadavatel uvádí, že součástí Projektové dokumentace je dodávka montáž gastro zařízení, která však není součástí předmětu plnění této části zadávacího řízení.

Část 2 – Dodávka a montáž gastro zařízení
Předpokládaná hodnota části 2 – Dodávka gastro zařízení je 1 454 873 Kč bez DPH,
Předmětem plnění je dodávka gastro zařízení do školní jídelny - výdejny. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované společností GARANT projekt s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno-Ponava, IČ: 06722865 (dále jen „projektová dokumentace“), která tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace – část 2“ a v neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepých rozpočtech), který tvoří přílohu č. 4b zadávací dokumentace „Příloha č. 4 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – část 2“.
Zadavatel uvádí, že součástí Projektové dokumentace jsou stavební práce, které však nejsou součástí předmětu plnění této části zadávacího řízení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 245 839 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánská 264/2
  60169 Brno
 • Název odboru: Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053503

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.brno-stred.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Odpovědné veřejné zadávání

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy