Veřejná zakázka: Část 1 Stavební práce

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 2102
Jedná se o část veřejné zakázky: ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekt Hlinky 146 – rekonstrukce školní jídelny – výdejny

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je rekonstrukce školní jídelny – výdejny. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované společností GARANT projekt s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno-Ponava, IČ: 06722865 (dále jen „projektová dokumentace“), která tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“ a v neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepých rozpočtech), který tvoří přílohu č. 4a zadávací dokumentace „Příloha č. 4 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – část 1“.
Zadavatel uvádí, že součástí Projektové dokumentace je dodávka montáž gastro zařízení, která však není součástí předmětu plnění této části zadávacího řízení.


Předpokládaná hodnota

  • 4 790 966 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy