Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
REVITALIZACE PARKU CEJL-VLHKÁ (Pohoda v Brně) V RÁMCI PROJEKTU BRNOX II
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2022 29.04.2022 10:00
Orlí 5 - zpracování projektové dokumentace na opravu uliční fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2022 20.04.2022 12:00
Nákup stolních IP telefonů Alcatel
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2022 13.04.2022 12:00
Oprava chodníku ( účelové komunikace ) ul. Neumannova na pozemcích p.č. 623/2, 623/1, 599, k.ú Pisárky
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2022 21.04.2022 14:00
Park Žlutý kopec na Starém Brně
nadlimitní Ukončeno 31.03.2022 15.08.2022 15:00
Dodávka aktivních prvků do počítačové sítě
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2022 08.04.2022 11:00
Zajištění údržby ploch silniční zeleně na území MČ Brno-střed lokalita Masarykova čtvrť-Staré Brno, lokalita Staré Brno-Štýřice, lokalita Veveří-Trnitá
podlimitní Zadáno 22.03.2022 12.04.2022 23:59
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o. – oprava říms
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2022 04.04.2022 11:00
Oprava přívodního potrubí teplonosné kapaliny mezi strojovnou a ledovou plochou
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2022 22.03.2022 15:00
Dodávka elektřiny pro odběrná místa ÚMČ Brno-střed na období 1.4. - 30.6.2022
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2022 09.03.2022 14:30
Vypracování prováděcí PD na opravu bytů – Bayerova 5 byt č. 9 a 34, Konečného nám. 1 byt č. 12, Křížová 8 byt č. 2a, Lidická 17 byt č. 9, Masarykova 6 byt č. 11, Poříčí 37 byt č. 2, Radnická 3 byt č. 1 a Zámečnická 8 byt č. 19
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2022 21.03.2022 12:00
Sociální pohřby
podlimitní Zadáno 23.02.2022 16.03.2022 10:00
Údržba tzv. volných neudržovaných ploch na území MČ Brno-střed
podlimitní Zadáno 21.02.2022 16.03.2022 10:00
Nákup multifunkční tiskárny A3 se servisní smlouvou
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2022 28.02.2022 14:00
ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. – přestavba školnického bytu na školní družinu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2022 03.03.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016