Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provozování městského mobiliáře společně s reklamními a informačními zařízeními na území městské části Brno-střed (koncese malého rozsahu mimo zadávací řízení)
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2020 16.04.2020 17:00
ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. – oprava učebny
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2020 22.04.2020 14:00
Oprava chodníku ul. Křídlovická
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.04.2020 20.04.2020 14:00
Portál občana ÚMČ Brno-střed
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2020 08.04.2020 14:00
ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. – přestavba školnického bytu na školní družinu –
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2020 15.04.2020 14:00
Dominikánská 2, Měnínská 4 - zhotovení pasportu budov ÚMČ Brno-střed
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2020 04.05.2020 12:00
PARK NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ - přípravná a realizační opatření zlepšující podmínky v kořenové zóně stromů
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2020 26.03.2020 12:00
Výzva k podání nabídky na dodávku serverů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2020 18.03.2020 14:00
Zajištění údržby ploch silniční zeleně MČ Brno-střed
podlimitní Zadáno 09.03.2020 01.04.2020 13:00
OPRAVNÉ PRÁCE 6 PŘÍSTŘEŠKŮ NA SBĚR KOMUNÁLNÍHO ODPADU, BRNO-STŘED, 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2020 25.03.2020 14:00
ŠJ Brno, Horní 16, p.o. – rekonstrukce kuchyně – zpracování projektové a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2020 09.03.2020 14:00
Zajištění servisu výtahů
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2020 28.02.2020 12:00
Lidická 49 - zajištění kontroly PD a technického dozoru stavebníka (TDS) na opravu NP
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020 20.02.2020 12:00
Vídeňská 11 - výběr příkazníka k zajištění zadávacího řízení na výběr zhotovitele
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020 26.02.2020 12:00
Vídeňská 11 - koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2020 24.02.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016