Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava přívodního potrubí teplonosné kapaliny mezi strojovnou a ledovou plochou
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2022 22.03.2022 15:00
Dodávka elektřiny pro odběrná místa ÚMČ Brno-střed na období 1.4. - 30.6.2022
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2022 09.03.2022 14:30
Vypracování prováděcí PD na opravu bytů – Bayerova 5 byt č. 9 a 34, Konečného nám. 1 byt č. 12, Křížová 8 byt č. 2a, Lidická 17 byt č. 9, Masarykova 6 byt č. 11, Poříčí 37 byt č. 2, Radnická 3 byt č. 1 a Zámečnická 8 byt č. 19
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2022 21.03.2022 12:00
Sociální pohřby
podlimitní Zadáno 23.02.2022 16.03.2022 10:00
Údržba tzv. volných neudržovaných ploch na území MČ Brno-střed
podlimitní Zadáno 21.02.2022 16.03.2022 10:00
Nákup multifunkční tiskárny A3 se servisní smlouvou
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2022 28.02.2022 14:00
ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. – přestavba školnického bytu na školní družinu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2022 03.03.2022 10:00
Masarykova 3 - zpracování projektové dokumentace na opravu dvorní fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2022 28.02.2022 12:00
REVITALIZACE VNITROBLOKU HOPPOVA
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2022 22.02.2022 10:00
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o., objekt Mlýnská 27 – celková rekonstrukce – zpracování studie proveditelnosti, projektové a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2022 15.02.2022 10:00
Zpracování komplexní projektové dokumentace na realizaci projektu Revitalizace veřejného prostranství Poříčí
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2022 07.02.2022 10:00
Oprava bytu č. 21, Botanická 41, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2022 03.02.2022 12:00
Oprava bytu č. 2, Botanická 39, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2022 03.02.2022 12:00
Oprava bytu č. 5, Kapucínské nám. 7
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2022 03.02.2022 12:00
Tonery do multifunkčních tiskáren
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2022 27.01.2022 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016