Profil zadavatele: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

  • Název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
  • IČO: 44992785
  • Adresa:
    Dominikánská 264/2
    60169 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053503

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace na opravu bytů –Kamenná 23 byt č. 6, Vídeňská 11 byt č. 9, Vídeňská 38 byt č. 9, Křížová 8 byt č. 3 a Mendlovo nám. 12 byt č. 4
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2016 07.11.2016 14:00
MŠ Brno, Vinařská 4, p.o. objekt Hlinky 46 a 46 a, MŠ Brno, Nádvorní 3, p.o., MŠ Brno, Francouzská 50, p.o.-rekonstrukce školních zahrad-zpracování zadávací dokumemtace vč. VV a KR
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2016 14.11.2016 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - výměna zásobníku ohřevu TV
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2016 31.10.2016 14:00
"Bjornsonův sad - studentské lavice (vlnka)"
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2016 01.11.2016 14:00
Oprava sociálních bytů – Cejl 35 byt č. 23, Francouzská 12 byt č. 7, Stavební 9 byt č. 15 a 16, Václavská 20 byt č. 11
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2016 24.10.2016 14:00
Obměna laviček v tzv. přednádražním prostoru
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2016 20.10.2016 14:00
Jánská 25 – oprava části stropní konstrukce
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2016 24.10.2016 14:00
Projektová dokumentace na opravu bytů-Jiráskova 10 byt č. 1, 2 a 6
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2016 24.10.2016 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. - rekonstrukce tělocvičny včetně opravy obvodového zdiva
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2016 17.10.2016 14:00
Nákup vozidel pro pečovatelskou službu
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2016 25.10.2016 14:00
"Úprava parku ve vnitrobloku Poříčí,Křídlovická, Zahradnikcá, Ypsilantiho, Brno" technický dozora stavebníka a BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2016 10.10.2016 14:00
MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno, Údolní 9a, p.o. - oprava střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2016 17.10.2016 14:00
Zpracování pasportu ploch veřejné zeleně ve správě/údržbě MČ Brno-střed
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2016 11.10.2016 14:00
Oprava komunikace ve vnitrobloku ulice Rybářská č. 6-8
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2016 25.10.2016 10:00
BD Moravské nám. 14a,14b – stavební úpravy, oprava uliční a dvorní fasády vč. oken, oprava střech vč. zateplení a oprava spol. prostor domu
podlimitní Zadáno 30.09.2016 22.12.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016