Profil zadavatele: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

  • Název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
  • IČO: 44992785
  • Adresa:
    Dominikánská 264/2
    60169 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053503

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Moravské nám. 14 a, b – zajištění technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2017 15.02.2017 14:00
Pekařská 25 – oprava ZTI
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2017 20.02.2017 14:00
Tonery do multifunkčních tiskáren
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2017 09.02.2017 14:00
Veveří 71 – rozdělení nebytového prostoru
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2017 13.02.2017 14:00
Zajištění organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele na akci „Úvoz 118“.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2017 06.02.2017 14:00
Zajištění organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele na akci „Botanická 37 – 45a
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2017 06.02.2017 14:00
Zajištění organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele na akci „Nádražní 4“
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2017 06.02.2017 14:00
MŠ Brno, Kamenná 21, p.o. - odstranění havarijního stavu střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2017 24.01.2017 14:00
Oprava sociálních bytů – Koliště 29 byt č. 16, Bratislavská 1 byt č. 4 a Václavská 3 byt č. 9
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2017 25.01.2017 14:00
Projektová dokumentace rekonstrukce domu Křenová 57 a následná inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2017 30.01.2017 14:00
SNMČ Brno-střed, p.o. – zajištění servisu výtahů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2017 23.01.2017 14:00
Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa 1/2017
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2017 23.01.2017 14:00
Oprava bytů – Rumiště 11 byt č. 4 a 7, Rumiště 7 byt č. 2 a Vlhká 6 byt č. 5
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2016 02.01.2017 14:00
Oprava bytů – Lidická 8 byt č. 2, 11 a 21 a Lidická 10 byt č. 17
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2016 02.01.2017 14:00
Tučkova 30, 32 - výměna oken a zateplení fasád
podlimitní Zadáno 06.12.2016 22.12.2016 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016