Profil zadavatele: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

  • Název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
  • IČO: 44992785
  • Adresa:
    Dominikánská 264/2
    60169 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053503

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údolní 49, 51 - oprava podchodu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2017 23.03.2017 14:00
SNMČ Brno-střed, p.o. – kontrola čistění spalinových cest
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2017 13.03.2017 14:00
Architektonická studie využitelnosti nebytového prostoru v domě Orlí 11 a rekonstrukce parteru domu
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2017 01.03.2017 14:00
Výroba a dodání nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2017 06.03.2017 14:00
Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa 3/2017
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2017 06.03.2017 14:00
Dodávka terminálových stanic
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2017 02.03.2017 14:00
Dodávka stroje RISO
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2017 02.03.2017 14:00
Multifunkční stroj na výpravnu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.02.2017 02.03.2017 14:00
Multifunkční zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2017 02.03.2017 14:00
Tučkova 30, 32 – zajištění technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2017 22.02.2017 14:00
Václavská 15 - oprava dvora, demolice přístavku
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2017 01.03.2017 14:00
Plotní 31 – oprava dvorní fasády a štítových zdí vč. zateplení
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2017 01.03.2017 14:00
Provozování kašen a fontán ve správě MČ Brno-střed
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2017 23.02.2017 14:00
Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa 2/2017
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2017 15.02.2017 14:00
Projektová dokumentace – zřízení a rekonstrukce kotelen Křenová 6, 18, 39, 55
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2017 20.02.2017 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016