Veřejná zakázka: Bytový dům Orlí 9, rekonstrukce objektu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1222
Systémové číslo: P17V00000149
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.12.2017
Nabídku podat do: 12.01.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bytový dům Orlí 9, rekonstrukce objektu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce bytového domu Orlí 9, Brno-střed, vedeného v Úředním seznamu kulturních památek ČR.
Zásadními pracemi v rámci rekonstrukce objektu Orlí 9 spočívají zejména v opravě fasád bytového domu, v provedení nových klempířských prvků, repasi stávajících okenní a dveřních výplní otvorů, repasi (novodobých) výkladců v parteru, výměně stávajících dřevěných kastlových oken na části objektu za nová okna provedená jako repliky původních oken (včetně předložení vzorku referenčního okna k posouzení), opravě společných prostor domu (obnova zábradlí, okenních mříží, oprava dlažky apod.), obnova výtahu, oprava dvorních prostor (odstranění betonové dlažby), provedení zasíťování proti holubům a v opravě části střechy a komínů.
Součástí stavebních prací bude provedení dvou na sebe nezávazných stratigrafických průzkumů (pro historické výplně otvorů a památkovou fasádu domu) včetně pořízení fotodokumentace.

Členění postupu prací na etapy dle PD:
SO01 - oprava fasád, oken a dveří, oprava dvorních ploch a úpravy společných prostor;
SO02 - oprava sklepních prostor;
SO03 - provedení zasíťování proti holubům;
SO04 - oprava části střech, komínů a nadstřešních konstrukcí.

Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace – projektová dokumentace a soupisu prací, viz odstavec 6.1 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánská 264/2
  60169 Brno
 • Název odboru: Odbor investiční a správy bytových domů
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053503

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
DEA Energetická agentura, s.r.o.
pracoviště Sladkého 13, 617 00 Brno – Komárov
v pracovní době Po-Pá, 8:00 – 16:00 hod.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky