Veřejná zakázka: Starobrněnská 7 - oprava dvorních fasád a zateplení štítů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 718
Systémové číslo: P16V00000045
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 519316
Na základě předběžného oznámení:
Starobrněnská 7 - oprava dvorních fasád a zateplení štítů
Počátek běhu lhůt: 17.02.2016
Žádost o účast podat do: 14.03.2016 10:00
Nabídku podat do: 23.05.2016 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Starobrněnská 7 - oprava dvorních fasád a zateplení štítů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky jsou stavební úpravy bytového domu, kulturní památky, na ulici Starobrněnská 7 ve městě Brně.
Architektonicko-stavební řešení spočívá zejména v těchto základních úpravách:
- Kompletní oprava historických fasád ve dvoře (částečné zateplení obvodového zdiva kontaktním zateplovacím systémem vč. venkovní omítky, provedení sanační omítky u soklu apod.)
- Výměna klempířských prvků.
- Sanace balkonů, včetně náročné kopie dřevěného arkýře.
- Nové řešení plochy dvora včetně odvodnění, nové schodiště do suterénu.
- Demontování konstrukcí na fasádách (svislá lana hromosvodu, podokapní žlaby, žebříky, světla, odpadní potrubí, orientační desky apod.) a jejich osazení po provedeném zateplení a opravě stěn
a další stavební úpravy podle projektové dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 699 781 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánská 264/2
  60169 Brno
 • Název odboru: Odbor investiční a správy bytových domů
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053503

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
zástupce zadavatele DEA Energetická agentura, s.r.o.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky