Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele na akci „Moravské nám. 14a, 14b"
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016 11.07.2016 14:00
Křenová 45, byt č. 2 – oprava koupelny
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2016 11.07.2016 14:00
Úprava parku ve vnitrobloku Poříčí, Zahradnická, Křídlovická, Ypsilantiho, Brno
podlimitní Zadáno 29.06.2016 18.07.2016 11:30
ŘEŠENÍ PROSTORU MEZI DOMY A V OKOLÍ DOMŮ HLUBOKÁ 3 A 5 S VÍCEÚČELOVÝM SPORTOVIŠTĚM, PĚŠÍMI TRASAMI A MOBILIÁŘEM
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2016 14.07.2016 14:00
Jánská 7 - rekonstrukce fasády, výměna oken a střešního pláště
podlimitní Zadáno 27.06.2016 31.08.2016 09:00
4 lavičky a 1 stůl včetně zabudování do vnitrobloku Konečného náměstí 5, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2016 18.07.2016 14:00
Oprava bytů – Čápkova 48 byt č. 4, Moravské nám. 14b byt č. 23, Orlí 6 byt č. 12, Úvoz 59 byt č. 25
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2016 11.07.2016 14:00
Nástroj pro efektivní řízení úřadu
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2016 30.06.2016 14:00
Zajištění technického dozoru investora (TDI) při rekonstrukcích plynových kotelen v domech Koliště 29, Husova 9, Pekařská 25, Pekařská 70, Údolní 21
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2016 30.06.2016 14:00
Husova 9 – rekonstrukce plynové kotelny
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2016 30.06.2016 14:00
Koliště 29 – rekonstrukce plynové kotelny
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2016 30.06.2016 14:00
MŠ Brno, Údolní 68, p.o. - repase oken
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2016 29.06.2016 14:00
Nákup serverů
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2016 27.06.2016 14:00
Pekařská 25 – rekonstrukce plynové kotelny
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2016 30.06.2016 14:00
Pekařská 70 – rekonstrukce plynové kotelny
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2016 30.06.2016 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016