Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Jiráskova 10 – vybudování etážového vytápění v bytě č. 4
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2016 04.05.2016 14:00
Kotlářská 11 – stavební úpravy bytu č. 1 na prostor sloužící k podnikání
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2016 04.05.2016 14:00
Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o. - zimní a letní údržba areálu koupaliště na Kraví hoře
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2016 11.05.2016 14:00
Úvoz 118 – projektová dokumentace na výměnu oken a opravu fasád a střechy včetně zateplení a následná inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2016 11.05.2016 14:00
Projektová dokumentace a inženýrské činnosti na akci: "Kamenná 42 - zřízení odbočky k zajištění přístupové cesty"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2016 03.05.2016 09:00
ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o., objekt Rašínova 3 – oprava portálu a přilehlé zídky
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2016 09.05.2016 14:00
Botanická 37, 39, 41, 43, 45, 45a – Projektová dokumentace a následná inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2016 09.05.2016 14:00
Pasport nebytových prostor p.č. 3644/1, k.ú. Černá Pole ve dvoře domu Lidická 8
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2016 25.04.2016 14:00
Opravy výtluků a poruch na účelové komunikaci ve vnitrobloku Rybářská
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2016 28.04.2016 14:00
Technický dozor investora - "Oprava bytů v BD Koliště 57, byt č. 3 a č. 7 a Plotní 31, byt č. 6
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2016 25.04.2016 14:00
Zajištění komplexní údržy kašny památníku holocaustu v park una nám. 28. října v období od 1.5. do 30.9., vč. zprovoznění a zazimování
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2016 22.04.2016 14:00
Lidická 47 – oprava sklepů
VZ malého rozsahu Zrušeno 14.04.2016 04.05.2016 14:00
1 x pokos: Botanická 43, Studánka, Rybářská, Úvoz 7-9, Čápkova-Úvoz-Jana Uhra, Plotní-Zvonařka, Křídlovická, Vídeňská-Jílová, Preslova 66 - svah, Heršpická, Opuštěná-Uhelná, Plotní, Lipová, Dostálova, Zderadova
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2016 13.05.2016 14:00
MŠ Brno, Soukenická 8, p.o. – dovoz zeminy
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2016 25.04.2016 14:00
Zahradníkova 11,13,15 - projektová dokumentace na modernizaci výtahů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2016 18.04.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016