Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Brno, Horní 16, p.o. - rekonstrukce odborné učebny FY a CH -
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2016 18.05.2016 14:00
Projektová dokumentace na opravu bytu - Francouzská 20, byt č. 13
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2016 05.05.2016 09:00
Solniční 8, Brno, prostor sloužící podnikání č. 103 - instalace P1.1 2015 - 2ks pisoárů + sada (adaptér, ventil, klíč, powerball) + čištění odpadů
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2016 04.05.2016 09:00
Vypracování výkazu výměr a položkového rozpočtu na projekt "Revitalizace parku Dvorského" dle podmínek pro podání žádosti z fondu OPŽP
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2016 13.05.2016 14:00
Výroba, dodání a instalace zastínění pískoviště na dětském hřišti
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2016 11.05.2016 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p. o., objekt Sušilova 1 – rekonstrukce odborné
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2016 18.05.2016 14:00
Křídlovická 61 a Křídlovická 61a – modernizace výtahů
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2016 11.05.2016 14:00
MŠ "Na kopečku u zvonečku", Brno, Horní 17, p.o. – dodávka a montáž venkovních žaluzií
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2016 12.05.2016 14:00
Botanická 45a - oprava domácích telefonů
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2016 11.05.2016 12:00
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o., objekt Mlýnská 27 – rekonstrukce střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2016 18.05.2016 14:00
Oprava horské vpusti na účelové komunikaci v Kamenné kolonii
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2016 03.05.2016 14:00
Úprava stávající dopravní plochy 830 m2 na ulici Preslova a zřízení vrstvy z asfaltového recyklátu
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2016 06.05.2016 14:00
Vypracování projektové dokumentace na realizaci oprav účelové komunikace ve vnitrobloku Rybářská
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2016 01.07.2016 14:00
Jiráskova 10 – vybudování etážového vytápění v bytě č. 4
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2016 04.05.2016 14:00
Kotlářská 11 – stavební úpravy bytu č. 1 na prostor sloužící k podnikání
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2016 04.05.2016 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016