Veřejná zakázka: Zelný trh 14 - 16 - rekonstrukce objektu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 713
Systémové číslo: P16V00000040
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 527191
Počátek běhu lhůt: 10.02.2016
Žádost o účast podat do: 26.02.2016 09:00
Nabídku podat do: 02.05.2016 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zelný trh 14 - 16 - rekonstrukce objektu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky s názvem „Zelný trh 14 – 16 – rekonstrukce objektu“ jsou stavební úpravy stávajícího objektu v městské části Brno-střed, Zelný trh 250/14-16. Architektonicko-stavební řešení spočívá zejména v těchto základních úpravách:
- zateplení vnějších svislých obvodových konstrukcí kontaktním zateplovacím systémem a výměna výplní otvorů;
- očištění pískovcového obkladu na arkýři ze strany Zelného trhu;
- kompletní odstranění všech maleb, omítek a nátěrů;
- odstranění nepůvodních ocelovo-betonových konstrukcí a vybourání nových otvorů ve stropní konstrukci pro eskalátor;
- přemístění jednoho z nástupních eskalátorů;
- odstranění a výměna výtahů;
- vybourání konstrukce ploché střechy ve 4.NP a následné provedení jako střechy vegetační (předpokládané sadové úpravy) včetně zateplení;
- rekonstrukce podlah;
- rozšíření stávajícího technického řešení (vybavení);
- vybudování nově navržených lamel mezi pilíře arkýře a další stavební úpravy podle projektové dokumentace (např. navazující řemesla elektro, ÚT, ZTI, VZT, MaR, atp..).
Stavební objekt není památkově chráněnou budovou, avšak v souladu se stavebním povolením realizace vyžaduje dohled NPÚ a OPP MMB.
Další inženýrské a kompletační činnosti, které budou součástí předmětu plnění
- zařízení staveniště
- zkušební provoz
- vypracování dokumentace skutečného provedení
- součinnost při kolaudaci
Další údaje o předmětu plnění naleznete v Příloze č. 4 kvalifikační dokumentace – Výňatek z B. souhrnné technické zprávy, dokumentace pro provádění stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 46 744 352 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánská 264/2
  60169 Brno
 • Název odboru: Odbor investiční a správy bytových domů
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053503

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
zástupce zadavatele DEA Energetická agentura, s.r.o.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky